TR349F - Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas.

Prazo de presentación : 14/03/2017 - 02/10/2017.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no DOG e o prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de setembro de 2017. *Información do prazo de presentación de solicitudes no último parágrafo do apartado documentación.

Prazo de resolución : Tres meses

Sentido do silencio administrativo : Negativo